Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

09.06.2015

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego.

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • Czynna znajomość języka obcego.
 • Posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.
 • Posiadanie znacznego dorobku naukowego(minimum 140 pkt KBN).
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu neurologii lub neurologii dziecięcej.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • CV.
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

   Wzór formularza
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2017