Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

05.06.2017

TECHNIK w Centrum Symulacji Medycznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko: TECHNIK w Centrum Symulacji Medycznej.

 

Główne zadania:

 • Informatyczne wspieranie pracowników dydaktycznych poprzez tworzenie materiałów i narzędzi wspomagających nauczanie.
 • Przygotowywanie sal symulacyjnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (zapewnienie dostępności i właściwego funkcjonowania sprzętu) – znajomość sprzętu symulacyjnego nie jest wymagana przed podjęciem pracy.
 • Tworzenie rozwiązań informatycznych usprawniających funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej.
 • Administracja już istniejącymi serwisami internetowymi oraz innymi narzędziami informatycznymi funkcjonującymi w CSM.
 • Pomoc w realizacji zadań innym pracownikom Centrum Symulacji Medycznej i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia I stopnia na kierunku Informatyka lub w trakcie studiów z terminem obrony najpóźniej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.
 • Możliwość podjęcia pracy w wymiarze pełnego etatu.
 • Dobra znajomość HTML, PHP i MySQL.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Gotowość do rozwijania swych umiejętności w w/w technologiach lub innych na potrzeby realizacji stawianych zadań (podejście na zasadzie szukania rozwiązań, a nie problemów).
 • Dokładność i praca z naciskiem na zarówno funkcjonalność jak estetykę rozwiązań.
 • Ogólne uzdolnienia techniczno-informatyczne.
 • Elastyczne podejście do zakresu obowiązków, pozwalające na wzajemne wspieranie się w zespole multidyscyplinarnym.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • Podstawy grafiki 3D lub gotowość do nauki w tym zakresie, przede wszystkim na potrzeby druku 3D.
 • Podstawowa umiejętność obsługi programów graficznych Adobe Photoshop i Illustrator.
 • Podstawowa umiejętność obsługi programu Adobe Premiere lub innego darmowego programu do edycji/montażu materiałów filmowych.
 •  Ogólna znajomość tematyki sieci informatycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy składać w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 19, II piętro, w sekretariacie, w godz. 7:00-15:00  w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Technik w Centrum Symulacji Medycznej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku.

 

 

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie do 31.08.2017 r.
  Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności