Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

07.09.2017

Nabór na stanowisko SPECJALISTY w Dziale Technicznym

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA w Dziale Technicznym

 

Główne zadania:

 • Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych wraz z organizacją procesu inwestycyjnego.
 • Przygotowanie planów zadań inwestycyjnych i planów remontów oraz udział w ich realizacji.
 • Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb postępowań przetargowych, w tym w trybie zamówień publicznych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane.
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
 • Staż pracy minimum 8 lat, w tym 5 lat w zakresie realizacji inwestycji.
 • Doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i nadzorem nad realizacją inwestycji.
 • Doświadczenie w zakresie technicznego utrzymania budynków, umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego.
 • Umiejętność kosztorysowania i posługiwania się programem do kosztorysowania (Norma).
 • Znajomość MS Office i AutoCad.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Technicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, w pok. 214, w godz. 8:00 – 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Technicznym” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2017 r.

 

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie 5-06.10.2017 r.
  Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności