Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

12.10.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.

 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.

 • poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.

 • spis publikacji.
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną –jeśli dotyczy kandydata.
 • plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat.
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 12.12.2017 r. na adres:

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności