Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

12.10.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej:

 

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej
 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej
 • posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego
 • posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej
 • preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną
 • posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 

 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora
 • poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • poświadczona kserokopia specjalizacji
 • spis publikacji
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej
 • zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną –jeśli dotyczy kandydata
 • plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

 

ZGŁOSZENIA  prosimy przesłać w  terminie  do dnia  12.12.2017 r.  na adres: Dziekanat I  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  Al. Racławickie 1,  20-059  Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności