Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

30.10.2017

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają tytuł profesora nauk farmaceutycznych.
 • Posiadają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności.
 • Posiadają doświadczenie organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem.
 • Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej.

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 • Deklarację przystąpienia do konkursu.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz osobowy.
  Wzór formularza
 • Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy wraz z jego wykazem.
 • Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej.
 • Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego.
 • Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 29 grudnia 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2018