Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

mgr Elżbieta Grochecka

Elżbieta Grochecka
Stanowisko:
Kierownik Sekcji
E-mail ogólny:
elzbietagrochecka@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. Płac
20-059 Lublin
ul Aleje Racławickie 1 (Collegium Novum)
Pokój:
314

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018