Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab

Elżbieta Czekajska-Chehab
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny UM
E-mail ogólny:
elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
I Zakład Radiologii Lekarskiej
20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018