Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
E-mail ogólny:
pulm.lab@umlub.pl
Komórka organizacyjna:
Pracownia Immunologii i Genetyki
20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
+48 81448 6620

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2018