Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowanie transgranicznego systemu telemedycznego na przykładzie badań okulistycznych w warunkach konfliktu zbrojnego - analizy i rekomendacje

GRANTY INTERWENCYJNE

 

 

Okres realizacji: 12 miesięcy (01.02.2023 31.01.2024)

 

 

Kwota dofinansowania: 281 400,00 zł

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Danylo Halytsky we Lwowie.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023