Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Skład Senatu

SENAT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

REKTOR 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
 
PROREKTOR DO SPRAW NAUKI
prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk
 
PROREKTOR DO SPRAW KSZTAŁCENIA 
prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych
 
PROREKTOR DO SPRAW KLINICZNYCH 
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
 
PROREKTOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO
prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz
 
DZIEKAN I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM
prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
 
DZIEKAN II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM ANGLOJĘZYCZNYM
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 
DZIEKAN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ 
prof. dr hab. n. farm. Anna Malm
 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska
 
PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH 
prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
prof. dr hab. n. med. Marek Hus
prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
prof. dr hab. Adam Nogalski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
prof. dr hab. n. med. Halina Lach
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
dr hab. n. med. Marek Sawicki
prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak
prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec
prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński
 
PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
dr n. med. Ewa Kurys-Denis
dr hab. n. med. Anna Szabelska
dr n. med. Jacek Furmaga
dr hab. n. med. Anna Steć
dr hab. n. farm. Łukasz Popiołek
dr n. med. Wiesław Fidecki
 
PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 
 
PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW 

stud. Toruń Zuzanna
stud. Topyła Weronika
stud. Szpiech Kamil
stud. Szabat Przemysław
stud. Szczepanek Małgorzata
stud. Majkusiak Mateusz
stud. Sapuła Emilian
stud. Roman Karolina

 
PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

lek. med. Robert Chudzik

 

CZŁONKOWIE SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM 
mgr Ewa Abramek - Kanclerz UM w Lublinie
mgr Teresa Tyzo - Kwestor UM w Lublinie
mgr Renata Birska - Dyrektor Biblioteki Głównej 
mgr Beata Kowalska - Koordynator Zespołu Radców Prawnych
Przedstawiciele związków zawodowych - 2 osoby
Dyrektorzy szpitali klinicznych - 3 osoby
Dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020