Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współpraca ze szkołami

12.12.2019

Wykłady z udziałem licealistów

10 i 12 grudnia uczniowie szkół współpracujących z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie uczestniczyli w zorganizowanych panelach wykładowych z udziałem nauczycieli akademickich i studentów.

 

 

10 grudnia 2019

10 grudnia zajęcia pt. „Substancje psychoaktywne w relacji z człowiekiem” poprowadził lek. Michał Tchórz z Kliniki Toksykologii. Była to lekcja trudna, ale warta uwagi. Prowadzący opowiadał o wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, podając liczne przykłady historii z życia wziętych prosto z Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

 

Z kolei z wykładem poświęconym tematyce HIV i AIDS wystąpili studenci naszej Uczelni.

 

Tego dnia w zajęciach uczestniczyło 180 osób z następujących szkół średnich:

  • I Społeczne LO im. Małego Księcia w Tarnobrzegu
  • I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu
  • LO im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
  • Prywatne LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie
  • XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

 

 

12 grudnia 2019

W wykładach zorganizowanych 12 grudnia wzięło udział 160 licealistów z:

  • II LO im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku
  • Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie
  • Zespołu Szkół im. Skłodowskiej-Curie w Ożarowie.

 

Z wykładem pt. „W jaki sposób medycyna sądowa pomaga w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych?” wystąpił dr Jacek Baj z Zakładu Anatomii Prawidłowej.

 

Dr hab. Joanna Listos z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką wygłosiła zaś prelekcję pt. „Substancje uzależniające – czym są i jak wpływają na organizm człowieka?”.

 

O perswazji i manipulacji w reklamach żywności mówił z kolei przedstawiciel Zakładu Dietetyki Klinicznej.

 

Obecni w auli uczestniczyli również w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Karier, podczas którego mogli dowiedzieć się o kierunkach studiów prowadzonych na UM, wymaganiach rekrutacyjnych oraz predyspozycjach do wykonywania konkretnego zawodu medycznego.

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021