Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współpraca ze szkołami

15.11.2019

Listopadowe wizyty na Uczelni

W listopadzie odwiedziło nas kilka szkół średnich, by uczestniczyć w zaplanowanych specjalnie dla nich zajęciach. Oto co się wydarzyło:

 

 

15.11.2019

Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Studenci kierunku lekarskiego działający w organizacji Młodych Medyków zaprosili na pierwsze zajęcia w Uczelni młodzież z Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

 

Szkoła ta niedawno dołączyła do grona pozostałych szkół współpracujących z UM.

 

Młodzi Medycy zorganizowali zajęcia z dziedziny anatomii oraz oprowadzili grupę po Muzeum Anatomii.

 

 

 

21.11.2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy zorganizowała dla 30-osobowej grupy młodzieży dr Patrycja Misztal-Okońska z Zakładu Ratownictwa Medycznego.

 

Najpierw odbył się wykład na temat lokalizacji i zasad korzystania z automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), potem zaś omówiono postępowanie w przypadku rozpoznana u osoby zawału serca i udaru mózgu.

 

Fot. I LO w Białej Podlaskiej

 

 

 

27.11.2019

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju

W Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej odbyły się zajęcia pt. „Kationy i aniony o znaczeniu biologicznym – podstawowe reakcje chemii nieorganicznej”. Dla grupy 30 uczniów poprowadziła je dr dr Dorota Luchowska-Kocot.

 

Fot. LO im. ONZ w Biłgoraju

 

 

 

28.11.2019

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

W Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka odbyły się zajęcia pt. „Czucie, czyli jak mózg zdobywa informacje o otoczeniu”. Wzięło w nich udział 30 uczniów z I LO w Białej Podlaskiej. Zajęcia poprowadziła dr Joanna Warchulińska.

 

Następnie do Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej licealistów zaprosiła dr Małgorzata Pabiś. Przy wsparciu studentów zrealizowała ona zajęcia dotyczące pomiarów podstawowych funkcji życiowych, pomiarów antropometrycznych oraz z symulatorem starości.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021