Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Współpraca ze szkołami

31.12.2019

Licealiści odwiedzają naszą Uczelnię

Poniżej publikujemy zestawienie zrealizowanych w grudniu 2019 roku zajęć z udziałem naszych szkół współpracujących i partnerskich.

 

 

09.12.2019

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Uczelniany koordynator współpracy zorganizował dla 25-osobowej grupy młodzieży intensywny dzień na Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia odbyły się w:

  • Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej – „Terapia fotodynamiczna jako nowy sposób walki z drobnoustrojami”. Zajęcia poprowadzili dr Beata Chudzik-Rząd oraz dr Jan Sobczyński z Katedra i Zakład farmacji Stosowanej.
  • Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka:
    – „Czynność układu oddechowego. Spirometria, jak prawidłowo wykonywać i interpretować badania”. Zajęcia poprowadziły dr Anna Olszewska oraz dr Monika Jakubiak-Hulicz,
    – „Czucie, czyli jak mózg zdobywa informacje o otoczeniu”. Zajęcia poprowadziły dr Joanna Warchulińska i dr Monika Prendecka.
  • Samodzielnej Pracowni Badań Behawioralnych – „Dopalacze – czym ryzykujesz?”. Zajęcia poprowadziła dr hab. Barbara Budzyńska.

Fot. Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

 

 

09.12.2019

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju

W zajęciach dotyczących „Grup funkcyjnych” wzięła udział młodzież z LO w Biłgoraju (35 osób). Zajęcia zorganizowały: dr Anna Boguszewska-Czubara, dr Dorota Luchowska-Kocot, dr Anna Hordyjewska oraz dr hab. Barbara Budzyńska.

 

 

 

10.12.2019

Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu

Młodzież (28 osób) z LO im. Małego Księcia w Tarnobrzegu wzięła udział w zajęciach w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka pt. „Czucie, czyli jak mózg zdobywa informacje o otoczeniu”. Zorganizowały je dr Joanna Warchulińska i dr Monika Prendecka.

 

Z udziałem licealistów odbyły się także zajęcia dr Anny Olszewskiej i dr Moniki Jakubiak-Hulicz pt. „Czynność układu oddechowego . Spirometria, jak prawidłowo wykonywać i interpretować badanie”.

 

Na koniec uczniowie uczestniczyli w wykładzie Młodych Medyków pt. „AIDS, HIV i inne takie… A Ty, co o nich wiesz?”.

 

 

 

 

10.12.2019

I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

38 osób mogło zwiedzić Muzeum Anatomii oraz wziąć udział w krótkiej lekcji anatomii. Zajęcia te były inicjatywą Młodych Medyków.

 

Fot. Społeczne LO im. J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

 

12.12.2019

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie

Dr Dorota Luchowska-Kocot oraz dr Małgorzata Kiełczykowska z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej zorganizowały zajęcia praktyczne dla grypy 40 uczniów. Tytuł zajęć: „W poszukiwaniu witaminy C – witaminowy konkurs”.

 

 

 

12.12.2019

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie

Młodzież z Hrubieszowa (35 osób) uczestniczyła w zajęciach praktycznych w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka:

  • „Czynność układu oddechowego. Spirometria, jak prawidłowo wykonywać i interpretować badania”, prowadzący: dr Anna Olszewska i dr Monika Jakubiak-Hulicz
  • „Czucie, czyli jak mózg zdobywa informacje o otoczeniu?”, prowadzący: dr Joanna Warchulińska, dr Monika Prendecka.

Dla uczniów zorganizowano także zajęcia w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, które poprowadziła dr Małgorzata Pabiś. Tematyka zajęć: symulator starości. pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, BMI) oraz pomiary podstawowych funkcji życiowych, pielęgnacja dziecka.

 

Fot. Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie

 

 

180 osób przyciągnął panel wykładowy zorganizowany w dniach 10 i 12 grudnia, o którym więcej przeczytać można w informacji pt. „Wykłady z udziałem licealistów”.

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021