Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Podnoszenie kwalifikacji

Zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji

Zarządzenie Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w pracach zespołów eksperckich pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pobierz plik

 

Zarządzenie Nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w pracach zespołów eksperckich pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pobierz plik

 

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do ZR Nr 15/2011 - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy; Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z wyjazdem na kurs/staż specjalizacyjny - Uchylony

Pobierz plik

 

Załącznik Nr 1a do ZR Nr 15/2012 - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Pobierz plik

 

Załącznik Nr 1b do ZR Nr 15/2012 - Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w pracy w celu udziału w pracach zespołów eksperckich

Pobierz plik

 

Załącznik Nr 2 do ZR Nr 15/2011 - Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z wyjazdem na kurs/staż specjalizacyjny

Pobierz plik

 

Załącznik Nr 3 - Umowa o podnoszenie kwalifikacji

Pobierz plik

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020