Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6420
+48 81448 6421
Fax
48814 4864

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
Stanowisko
Profesor
E-mail
jacek.rolinski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6422
Nr pokoju
121

Działalność naukowa

Działalność naukowa Katedry jest związana z realizacją projektów badawczych m.in.:

 

 • 2016/21/B/NZ6/02279 NCN OPUS – realizacja w latach 2017-2020
  Wpływ koinfekcji bakteryjno-wirusowych na heterogenny przebieg przewlekłej białaczki limfocytowej na przykładzie zakażenia Streptococcus pneumoniae i wirusem Epsteina-Barr.
 • 2019/35/N/NZ6/02973 PRELUDIUM
  Interakcja między limfocytami Tγδ a komórkami M-MDSC w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej.
 • 2021/43/O/NZ6/01264 NCN PRELUDIUM BIS
  „Ocena roli limfocytów Tγδ u dorosłych chorych na pierwotne niedobory odporności (PNO) ze szczególnym uwzględnieniem: zaburzeń syntezy swoistych przeciwciał (SAD) oraz pospolitego zmiennego niedoboru odporności (CVID)”

 

 

WSPÓŁPRACA

 

 • 2016/23/B/NZ6/028442 NCN OPUS - realizacja w latach 2017-2020
  Ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusem Epsteina-Barr a wybranymi parametrami immunologicznymi u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek - nowe aspekty etiopatogenezy tej grupy chorób.
 • DS 2017-2019
  Nowe aspekty etiopatogenezy idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego - ocena ekspresji wybranych molekuł kostymulujących oraz wykładników zakażenia wirusem Epsteina-Barr.
 • DS 2017-2019
  Udział zakażenia EBV w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) i innych chorób autoimmunizacyjnych. Wpływ zakażenia EBV na przebieg MIZS w aspekcie terapii immunosupresyjnych.
 • 2019/ABM/01/00061-00
  Ocena wybranych parametrów immunologicznych u pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu kladrybiną w ramach badania klinicznego „Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej”.

 • 2016/23/B/NZ6/028442 NCN OPUS - realizacja w latach 2017-2020
  Ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusem Epsteina-Barr a wybranymi parametrami immunologicznymi u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek - nowe aspekty etiopatogenezy tej grupy chorób.
   

Baza publikacji

 • 2022

Michał Zarobkiewicz*, Agnieszka Bojarska-Junak*
The mysterious actor-γδ T lymphocytes in chronic lymphocytic leukaemia (CLL).
Cells 2022 vol. 11 nr 4, s. 1-14 (IF= 6,600, PK=140)

doi.org/10.3390/cells11040661

 

Wioleta Kowalska*, Michał Zarobkiewicz, Waldemar Tomczak, Justyna Woś, Izabela Morawska, Agnieszka Bojarska-Junak.
Reduced percentage of CD14dimCD16+SLAN+ monocytes producing TNF and IL-12 as an immunological sign of CLL progression.
International Journal of Molecular Sciences 2022 vol. 23 nr 6, s. 1-15, (IF= 5,924, PK=140)

doi.org/10.3390/ijms23063029

 

Ruben Serrano, Marcus Lettau, Michał Zarobkiewicz, Daniela Wesch, Christian Peters, Dieter Kabelitz.
Stimulatory and inhibitory activity of STING ligands on tumor-reactive human gamma/delta T cells.
OncoImmunology 2022 vol. 11 nr 1, s. 1-19. (IF= 8,110, PK=140)
doi.org/10.1080/2162402X.2022.2030021

 

Ewelina Grywalska, Michał Mielnik, Martyna Podgajna, Anna Hymos, Jarosław Ludian, Agnieszka Rolińska, Krzysztof Gosik, Wojciech Kwaśniewski, Barbara Sosnowska-Pasiarska, Jolanta Smok-Kalwat, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Stanisław Góźdź, Jacek Roliński.
Expression of CTLA-4 and CD86 antigens and Epstein-Barr virus reactivation in chronic lymphocytic leukemia—any link with known prognostic factors?.
Cancers 2022 vol. 14 nr 3, 1-14 (IF= 6,639, PK=140)
doi.org/10.3390/cancers14030672

 

Ewelina Firlej*, Wioleta Kowalska*, Karolina Szymaszek, Jacek Roliński, Joanna Bartosińska.
The role of skin immune system in acne.
Journal of Clinical Medicine 2022 vol. 11 nr 6, 1579, s. 1-10 ((IF= 4,242, PK=140)
doi.org/10.3390/jcm11061579

 

 • 2021

Michał Konrad Zarobkiewicz*, Wioleta Kowalska, Izabela Morawska, Paweł Halczuk, Konrad Rejdak, Agnieszka Bojarska-Junak*.
IL-15 is overexpressed in γδ T cells and correlates with disease severity in relapsing-remitting multiple sclerosis.
Journal of Clinical Medicine 2021, vol.10 nr 18, s. 1-10 (IF= 4,242, PK=140)

doi.org/10.3390/jcm10184174

 

Justyna Woś*, Sylwia Chocholska, Wioleta Kowalska, Waldemar Tomczak, Agata Szymańska, Agnieszka Karczmarczyk, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Agnieszka Wojciechowska, Bojarska-Junak Agnieszka*.
Prognostic value of Tie2-expressing monocytes in chronic lymphocytic leukemia patients.
Cancers 2021 vol. 13 nr 11, [art. nr] 2817, s. 1-20 (IF= 6,639, PK=140)
doi.org/10.3390/cancers13112817

 

Michał K. Zarobkiewicz*, Ewelina Wawryk-Gawda, Wioleta Kowalska, Mariola Janiszewska, Agnieszka Bojarska-Junak.
γδ T lymphocytes in asthma: a complicated picture.
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2021 vol. 69, s. 1-15 (IF= 4,291, PK=140)
doi.org/10.1007/s00005-021-00608-7

 

Lidia Karabon, Anna Andrzejczak, Lidia Ciszak, Anna Tomkiewicz, Aleksandra Szteblich, Agnieszka Bojarska-Junak, Jacek Roliński, Dariusz Wołowiec, Tomasz Wróbel, Agata Kosmaczewska.
BTLA expression in CLL: epigenetic regulation and impact on CLL B cell proliferation and ability to IL-4 production.
Cells 2021 vol. 10 nr 11, [art. nr] 3009, s. 1-14 (IF= 6,600, PK=140)
doi.org/10.3390/cells10113009

 

Michał Zarobkiewicz*, Izabela Morawska, Adam Michalski, Jacek Roliński, Agnieszka Bojarska-Junak*.
NKT and NKT-like Cells in autoimmune neuroinflammatory diseases - multiple sclerosis, myasthenia gravis and Guillain-Barre syndrome.
International Journal of Molecular Sciences 2021 vol. 22 nr 17, s. 1-16  (IF= 5,924, PK=140)
doi.org/10.3390/ijms22179520

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023