Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8b (Collegium Pathologicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
+48 81448 6470
+48 81448 6480
Fax
+48 81448 6471
Nr pokoju
2.20

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
Funkcja
Konsultant Krajowy z zakresu medycyny sądowej
E-mail
grzegorz.teresinski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6472
Nr pokoju
219

Informacje dla rodzin osób zmarłych

Karta zgonu wydana przez Zakładu Medycyny Sądowej jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Aktu Zgonu, który jest wystawiany w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Pierwszeństwo do odbierania karty zgonu oraz pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej (pozostały małżonek/małżonka, pełnoletnie dzieci, rodzice) po uprzednim okazaniu zezwolenia na pochowanie zwłok, wystawionego przez Prokuraturę lub Sąd.


Prawo do odbierania karty zgonu oraz pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą i uzyskają zgodę na pochowanie zwłok z prokuratury właściwej rejonowo dla miejsca zgonu.

 

Do wydania karty zgonu konieczny jest:

 1. Dowód osobisty osoby zmarłej.
 2. Dowód osobisty osoby odbierającej kartę zgonu.

 

Karty zgonu wydawane są wyłącznie na podstawie dowodu osobistego osoby zmarłej oraz zezwolenia na odbiór zwłok z prokuratury w godzinach 7:00 – 8:30, 12:30 – 14:30

 

W przypadku braku dowodu osobistego osoby zmarłej należy:

 1. Przynieść zaświadczenie potwierdzające tożsamość zmarłego i jego dane personalne!!! (Zaświadczenia takie wystawia właściwe Biuro Ewidencji Ludności lub Urząd Gminy – Lublin ul. Leszczyńskiego 20).
 2. W celu zarejestrowania karty zgonu i uzyskania odpisów aktu zgonu należy udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego – Lublin ul. Leszczyńskiego 20.
 3. Zgony, które miały miejsce poza Miastem Lublin, należy zarejestrować w USC właściwym rejonowo dla miejsca zgonu.

 

Odbiór zwłok

 1. Przed zamknięciem trumny tożsamość zwłok musi być potwierdzona przez osoby najbliższe.
 2. Wydawanie zwłok odbywa się w dni powszednie w godzinach 7:00 – 8:30, 12:30 – 14:30.
 3. Ubieranie zwłok nie jest obowiązkiem pracowników tut. Zakładu (Dz.U. MZiOS 1961, Nr 13, poz. 89)
 4. Odzież zmarłych, która nie jest zatrzymana do dyspozycji Prokuratury może zostać wydana rodzinie, w przeciwnym wypadku zostanie poddana utylizacji.

Dyżurny pracownik udziela informacji dot. wyłącznie odbioru zwłok!!!

 

 • Do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przywożone są zwłoki: skierowane przez Prokuratury Rejonowe i szpitale.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie czynności identyfikacyjne, w tym zmierzające do rozpoznania osób o nieustalonych personaliach, leżą w gestii Wymiaru Sprawiedliwości, tj. Policji i Prokuratury i są prowadzone wyłącznie w obecności i pod nadzorem funkcjonariuszy tych służb oraz pracownika ZMS.
 • Okazanie NN zwłok znajdujących się w chłodni Zakładu Medycyny Sądowej dokonywane jest wyłącznie w obecności uprawnionego funkcjonariusza Policji oraz pracownika ZMS w godzinach: 7:00 – 8:30, 12:30 – 14:30.

 

Informujemy, iż chłodnia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie przyjmuje zwłoki całodobowo.
Telefon całodobowy: +48 81448 64 88.

Mapa dojazdu

Przystanek - Wydział Farmaceutyczny i Chodźki Szpital - nr autobusu 26, 40, 47, 154, 156, 160.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020