Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
1wydzlek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
ryszard.maciejewski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6022
Nr pokoju
3

O Studiach

Podstawowym celem realizowanego na Wydziale programu jest kształcenie studentów w zakresie medycyny i stomatologii. Nauczanie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych według planów i programów ustalonych oraz zatwierdzonych przez Radę Wydziału. Cykl nauczania, którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu lekarza i lekarza dentysty, trwa odpowiednio sześć i pięć lat oraz zapewnia przygotowanie absolwentów do wykonywania samodzielnej pracy zawodowej oraz działalności naukowo-badawczej.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2017