Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
E-mail
wydzlekdent@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Stanowisko
Profesor
E-mail
renata.chalas@umlub.pl

Wydziałowe Zespoły

 

 

Harmonogram posiedzeń Zespołów Wydziałowych

Wydziałowy Zespół

Godzina i termin spotkania

Zespół ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów

godz. 13:00

 

 • 14 października 2020
 • 12 listopada 2020
 • 16 grudnia 2020
 • 13 stycznia 2021
 • 10 lutego 2021
 • 10 marca 2021
 • 14 kwietnia 2021
 • 12 maja 2021
 • 9 czerwca 2021

Zespół ds. Rekrutacji, Akredytacji

i Współpracy Międzynarodowej

godz. 14:00

 

 • 14 października 2020
 • 12 listopada 2020
 • 16 grudnia 2020
 • 13 stycznia 2021
 • 10 lutego 2021
 • 10 marca 2021
 • 14 kwietnia 2021
 • 12 maja 2021
 • 9 czerwca 2021

Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji,
Realizacji Programów Studiów

godz. 11:00

 

 • 16 października 2020
 • 13 listopada 2020
 • 18 grudnia 2020
 • 4 stycznia 2021
 • 12 lutego 2021
 • 12 marca 2021
 • 16 kwietnia 2021
 • 14 maja 2021
 • 11 czerwca 2021

Zespół ds. Programów Studiów

godz. 10:00

 

 • 16 października 2020
 • 13 listopada 2020
 • 18 grudnia 2020
 • 15 stycznia 2021
 • 12 lutego 2021
 • 12 marca 2021
 • 16 kwietnia 2021
 • 14 maja 2021
 • 11 czerwca 2021

Zespół ds. Programów Studiów

w języku angielskim

 

środa godz 14.00,
(wyjątek stanowi 15.06.2021 (wtorek) godz 10.00)
 

 • 24.02.2021        
 • 17.03.2021        
 • 21.04.2021        
 • 19.05.2021        
 • 15.06.2021 (wtorek) godz 10.00

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021