Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
E-mail
wydzlekdent@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Stanowisko
Profesor
E-mail
renata.chalas@umlub.pl

Dziekan

prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Prodziekani

 

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

 

dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, profesor Uczelni

 

dr n. med. Jarosław Sobieszczański, profesor Uczelni

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2020