Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - logo
Ulica
ul. Langiewicza 6A (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-032
E-mail
med.rodz@umlub.pl
Telefon
+48 81524 7856
Fax
+48 81524 7856

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl
Telefon
+48 81524 7857

Działalność dydaktyczna

Wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego.

Wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego (rok akademicki 2016/2017)

Wykłady, ćwiczenia i seminaria ze studentami anglojęzycznymi.

 

Koordynatorem zajęć dydaktycznych dla studentów polskich jest lek. med. Renata Zubilewicz.

Koordynatorem zajęć dydaktycznych dla studentów anglojęzycznych jest dr n. med. Grzegorz Mizerski.

 

Przy Katedrze działają Studenckie Koła Naukowe Medycyny Rodzinnej i Diabetologicznej.

Działalność naukowa

Ocena czynników warunkujących ryzyko występowania i przebieg chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy. Szeroki zakres zagadnień, z którymi spotyka się lekarz rodzinny (profilaktyka, badania przesiewowe itp.), z uwzględnieniem aktualnych trendów w medycynie. Pracownicy Zakładu są organizatorami i biorą czynny udział w licznych kongresach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Ponadto przedmiotem badań pracowników Katedry będą zagadnienia z  zakresu geriatrii i gerontologii. W szczególności ocena populacji osób w wieku starczym pod kątem obecności czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, przewlekłej choroby nerek i cukrzycy. Badania obejmą również ocenę jakości życia w grupie osób powyżej 65 roku życia oraz częstości występowania zjawiska polipragmazji w tej populacji.

Działalność usługowa

Działalność medyczno-usługowa Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej realizowana jest w Poradni Lekarza Rodzinnego i Poradni Diabetologicznej działającej w SPSK Nr 1.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020