Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej - logo
Ulica
ul. Karmelicka 7 (SCK)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
rtg.stom@umlub.pl
Telefon
+48 81528 7972
+48 81528 7977

Informacje ogólne

Początki Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sięgają roku 1975 i łączą się z powstaniem Instytutu Stomatologii.
Pracownią od początku jej istnienia do chwili obecnej kieruje Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło.


W pierwszych latach obecny Zakład funkcjonował przy Katedrze Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej w Lublinie jako pracownia radiologii stomatologicznej.

 

Od 1976 roku obok wykonywania zdjęć rentgenowskich prowadzone były również zajęcia dydaktyczne ze studentami Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie.

 

Od 2000 roku w Zakładzie prowadzone są również zajęcia w ramach diagnostyki medycznej z zakresu radiologii stomatologicznej dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Prof. St. Liebharta w Lublinie.

 

Pierwsze lata funkcjonowania Zakładu były czasem intensywnej pracy organizacyjnej zmierzającej do przystosowania pomieszczeń szpitalnych do wymogów związanej z ochroną radiologiczną.

 

Zakład wyposażony został w aparaty do zdjęć zębowych i kostnych. Sprzęt ten przejęto z Wojewódzkiej Przychodni w Lublinie. W 1976 roku pracownia otrzymała z funduszu MZ i OS pantomograf Panelipse.

 

W 1985 roku nastąpiło odłączenie Zakładu od Katedry i utworzenie Samodzielnej Pracowni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie.

 

W latach 1998-2000 Samodzielna Pracownia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej otrzymała grant KBN.

 

W 1998 roku z wyżej wymienionego grantu KBN zakupiony został sprzęt do wykonywania zdjęć zębowych Prostyle Intra firmy Planmeca ze skanerem Digora umożliwiającym wykonywanie radiografii cyfrowej, a także aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych, transektalnych, stawów skroniow-żuchwowych Proscan firmy Planmeca.

 

Od 2004 roku Zakład dysponuje również zakupionym z funduszy KBN bardzo nowoczesnym zestawem firmy Dürr Dental umożliwiającym wykonywanie radiografii cyfrowej całej okolicy twarzo-czaszki. W 2012 roku wyposażenie Zakładu zostało wzbogacone o nowoczesny pantomograf cyfrowy Promax Planmeca.

 

Do chwili obecnej rozprawy doktorskie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. T. Katarzyny Różyło i dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej przygotowało i obroniło 18 osób.

 

Dużym osiągnięciem pracowników Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej było przygotowanie podręcznika „Radiologia stomatologiczna” autorów: Prof. dr hab. n. med. T. Katarzyny Różyło i dr hab. n. med. Ingrid Różyło- Kalinowskiej. Podręcznik ten został opublikowany przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL w 2007 roku. W 2011 roku nakładem Wydawnictwa Czelej w Lublinie został opublikowany podręcznik „Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej” autorów Ingrid Różyło-Kalinowska, T. Katarzyna Różyło, a w 2012 roku podręcznik „Współczesna radiologia stomatologiczna”.

 

Za podręcznik „Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej" Autorki otrzymały Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2018