Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (DS 3)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
okp@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5120
+48 81448 5121
+48 81448 5122
Fax
+48 81448 5121

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
bartlomiej.drop@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6732
Nr pokoju
41

Informacje ogólne

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego został powołany w marcu 2003 roku.

 

Ośrodek jest jednostką ogólnouczelnianą, działa we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. Ośrodek organizuje i koordynuje kształcenie podyplomowe prowadzone w ramach Uczelni w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych (kursy do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacje i kursy dla pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów klinicznych oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Wszystkie działania podejmowane w Ośrodku odbywają się zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych aktach prawnych oraz wewnętrznych, obowiązujących w Uniwersytecie. Ośrodek współpracuje w zakresie doskonalenia kadr z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych, z odpowiednimi konsultantami (wojewódzkimi, krajowymi), zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami samorządu lokalnego oraz innymi instytucjami. W kursach, które zostały przygotowane w Ośrodku w 2012 roku, wzięło udział ponad pięć tysięcy osób.

 

Numer konta bankowego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20 - 059 Lublin
Nr konta: 44 1020 3147 0000 8902 0084 6212

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021