Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 7234

p.o. Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
anna.bogucka-kocka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7232

Informacje ogólne

Zakład Biologii i Parazytologii został utworzony jako samodzielna jednostka w 1960 roku. Organizatorem i pierwszym Kierownikiem był profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie dr Gabriel Brzęk, obecnie jeden z laureatów doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od roku 1964 Zakład mieścił się przy ul. Stanisława Staszica 4. W roku 1993 zmieniono nazwę na Katedrę i Zakład Biologii i Parazytologii. Kolejna zmiana odbyła się w roku 2004 – przyjęto wówczas nazwę Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, która stosowana jest do dnia dzisiejszego. Obecna siedziba Katedry to budynek nowego Collegium Pharmaceuticum przy ul. dr Witolda Chodźki 4A. Katedra i Zakład Biologii z Genetyką posiada nowocześnie wyposażoną salę ćwiczeń dla studentów, pracownie magisterskie i bazę laboratoryjną. W zbiorach znajdują się preparaty parazytologiczne mikro jak i makroskopowe.


Gdy Kierownikiem Zakładu był prof. Gabriel Brzęk, skład osobowy liczył tylko trzy osoby: mgr biologii Antonii Deryło, mgr farmacji Zbigniew Biliński i laborantka Gabriela Kowalik. Od grudnia 1970 do 2000 roku Kierownikiem była docent dr hab. Halina Jarnicka-Stanios. Kolejne dwa lata funkcję tę piastował profesor zwyczajny dr hab. Antonii Deryło, a po jego śmierci profesor zw. dr hab. Jolanta Rzymowska, pełniąca tę funkcję do dziś.
 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2017