Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
221- 224

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Witold Zgodziński
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
witold.zgodzinski@umlub.pl
Telefon
+48 81534 9770

Dla studentów

 

Dyżury pracowników
Katedry Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
w roku akademickim 2020/2021

dr hab. n. med. Witold Zgodziński
P.O. Kierownika


Środa

12:00-14:00
 

mgr Paweł Dudek

Piątek

11:00-13:00

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa

13:00 – 15:00

(MS Teams kod: o6yzw8e)

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

 

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

(MS Teams kod: o2ep7wt)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

Mgr Katarzyna Gaćkowska

Poniedziałek

9:00 – 11:00

( MS Teams kod: psu7crk)

 

 

Konsultacje realizowane są w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams.

 

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2020/2021 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:
 

  •     mgr Katarzyna Gaćkowska - praktyki zawodowe: Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok, Endoskopia II stopień I rok
  •     dr n. med. Monika Szewczyk - zajęcia praktyczne: Pielęgniarstwo II rok I stopnia

 

Ogłoszenia:

 

Uwaga!

  • Terminy egzaminów z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów II roku I stopnia kierunku Pielęgniarstwo zostały zaplanowane w następujących terminach:

       - egzamin 23 czerwca 2021 r. godzina 11:30, miejsce przeprowadzenia egzaminu: Aula Collegium Mauis
       - I termin poprawkowy 30 czerwca 2021 r. godzina 9:00, miejsce przeprowadzenia egzaminu: Collegium Didacticum, sala 6
       - II termin poprawkowy 02 września 2021 r. godzina 9:00, miejsce przeprowadzenia egzaminu: Collegium Didacticum, sala 6

 

  • W związku z zaistniałą sytuacją nie ma możliwości odrabiania zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego w innych grupach.
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Opieka i edukacja terapeutyczna :rany przewlekłe i przetoki" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum). 
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii" dla studentów kierunku Fizjoterapia II roku studiów magisterskich odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum).
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II st. odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum).

 

  • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr letni 2020/2021

 

Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia, przedmiot: Endoskopia- Ćwiczenia i Wykłady

Endoskopia ćwiczenia i wykłady

 

Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia, przedmiot: Pracownia Endoskopowa- Praktyki Zawodowe

Pracownia Endoskopowa

 

Kierunek: Położnictwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia- Zajęcia Praktyczne i Wykłady

Chirurgia ZP

 

Kierunek: Położnictwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia- Praktyki Zawodowe

Chirurgia PZ

 

Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- zajęcia praktyczne

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 

Kierunek: Pielęgniarstwo III rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe- Zmiana dla grup 27 i 28!

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021