Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Szkolna 18 (Biblioteka Główna)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-124
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
303 - 304

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w godz. 15:00 – 17:00)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00
(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w godz. 15:00 – 17:00)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

lek. med. Piotr Gawlik

Środa

17:00 – 19:00

 

Miejsce konsultacji: ul. Szkolna 18, Biblioteka Główna UM, pokój 303, 304

 

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

 • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok
 • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

 

Ogłoszenia:

 • Wyniki poprawy zaliczenia z przedmiotu "Chirurgia Onkologiczna" II rok II st. kierunek Pielęgniarstwo

Wyniki zaliczenia

 

 • Poprawa zaliczenia z przedmiotu "Chirurgia Onkologiczna" dla studentów II roku II st. kierunek Pielęgniarstwo, odbędzie się 06 lutego 2018 r. o godzinie 17:00 w budynku Biblioteki Głównej UM.
 • Wyniki zaliczenia z przedmiotu "Chirurgia Onkologiczna" II rok II st. kierunek Pielęgniarstwo.

Wyniki zaliczenia

 

 • Poprawa zaliczenia z przedmiotu "Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową" dla studentów I roku II st. kierunek Pielęgniarstwo, odbędzie się 24 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00 w budynku Biblioteki Głównej UM.
 • Wyniki zaliczenia z przedmiotu "Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoka jelitową" I rok II st. kierunek Pielęgniarstwo.

Wyniki zaliczenia

 

 • Zaliczenie z przedmiotu "Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową" dla studentów I roku II stopnia kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w Auli Collegium Maius.
 • Zaliczenie z przedmiotu "Chirurgia onkologiczna" dla studentów II roku II stopnia kierunek Pielęgniarstwo odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godz. 18:00 w Auli Collegium Maius.
 • Odrabianie zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego jest możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu Katedry i uzyskaniu zgody osób prowadzących zajęcia.

 • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Szkolnej 18 (budynek Biblioteki Głównej)

 • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

 • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia Onkologiczna” obejmuje tematy wykładów oraz polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr letni 2017/2018

Klasyfikacja diagnoz i procedur pielęgniarskich w chirurgii - rozkład wykładów i seminariów, kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia

Medycyna prewencyjna w chirurgii  - rozkład wykładów i seminariów, kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia

Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego - rozkład wykładów i seminariów, kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia

Wybrane zagadnienia z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego - rozkład ćwiczeń, kierunek Pielęgniarstwo, rok I studia stacjonarne II stopnia

 

Rozkład praktyk zawodowych i zajęć praktycznych- semestr letni 2017/2018

Chirurgia i pielegniarstwo chirurgiczne - Pielęgniarstwo II rok studia stacjonarne I stopnia, praktyki zawodowe

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Pielęgniarstwo II rok studia stacjonarne I stopnia, zajęcia praktyczne

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Pielęgniarstwo III rok studia stacjonarne I stopnia, praktyki zawodowe

Chirurgia - Położnictwo II rok studia stacjonarne I stopnia, praktyki zawodowe

Chirurgia - Położnictwo II rok studia stacjonarne I stopnia, zajęcia praktyczne

 

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2018