Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Klinicznych

Prorektor ds. Klinicznych - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
prklinicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5022
Fax
+48 81448 5021
Nr pokoju
125
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
Stanowisko
Profesor
E-mail
miroslaw.jablonski@umlub.pl

O Prorektorze

Urodził się w Lublinie w rodzinie lekarskiej. Jako absolwent Wydziału Lekarskiego tutejszej Akademii Medycznej od 1977 roku jest związany z Kliniką Ortopedii. Stopień doktora uzyskał w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2002 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych – w 2012 roku Obecnie kieruje Katedrą i Kliniką Rehabilitacji i Ortopedii. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, zaś od 2012 roku jest Prorektorem ds. Klinicznych.

 

Zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą dwu głównych nurtów badawczych:

  1. oceny protezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych pod kątem klinicznym, rehabilitacji, ich skuteczności oraz zagrożeń towarzyszących,
  2. osteoporozy, przemian tkanki kostnej w różnych sytuacjach klinicznych oraz w modelach zwierzęcych.

 

Dorobek naukowy Profesora wynosi 288 prac, w tym 154 pełne publikacje o łącznym współczynniku IF 63,723 i punktacji MNiSW 881 oraz punktacji wewnętrznej – 171. Posiada specjalizację I˚ z ortopedii i traumatologii, II˚ w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Odbył liczne staże i kursy krajowe oraz zagraniczne, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i USA.

 

Promował 4 doktorów nauk medycznych i był opiekunem 1 rozprawy habilitacyjnej. Kierował specjalizacją 7 osób.

 

W latach 1997-2001 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, zaś w latach 2007-2008 prezesa tego Oddziału. W latach 2004-2008 był Narodowym Delegatem do EFORT, a tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Stawów Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

 

Za pracę dydaktyczną otrzymał nagrodę rektorską II stopnia (1986 rok) oraz za osiągnięcia naukowe zespołową nagrodę rektorską II stopnia (1994 rok) i nagrodę rektorską (2002 rok).

W roku 1996 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, w roku 2004 Złoty Krzyż Zasługi, zaś w roku 2008 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020