Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
prwspolpraca@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5022
Fax
+48 81448 5021
Nr pokoju
125
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz
Stanowisko
Profesor
E-mail
hanna.trebacz@umlub.pl
Nr pokoju
116

O Prorektorze

Urodziła się i wychowała w Lublinie. Absolwentka V LO w Lublinie i Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UMCS, tytuł magistra fizyki uzyskała w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS.

 

W latach 1981-1987 pracowała w Zakładzie Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 1987 roku jest zatrudniona w Zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej w Lublinie. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W latach 1996-1997 przebywała na rocznym stypendium naukowym Uniwersytetu w Padwie. W 2007 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W latach 2008-2012 była Prodziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, zaś od 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego.

 

Dorobek naukowy obejmuje 52 pełne prace, z których 50 to oryginalne prace doświadczalne opublikowane w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień dotyczących wykorzystania fizycznych metod pomiarowych w badaniach kości, jak również kolagenu w tkance kostnej i innych tkankach narządu ruchu.

 

Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z biofizyki ze studentami wszystkich wydziałów Uczelni, a od roku 1995 również ze studentami Oddziału Anglojęzycznego. Jest promotorem 3 wszczętych przewodów doktorskich.

 

W latach 2007-2011 członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

W latach 2008-2011 Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

 

W latach 2010-2013 – vice Prezes Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020