Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sekretariat

Sekretariat - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
prwspolpraca@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5022
Fax
+48 81448 5021
Nr pokoju
112
Imię i nazwisko
mgr Anna Heck
Stanowisko
Starszy specjalista
E-mail
anna.olsinska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5022
Nr pokoju
112

Regulacje wewnętrzne

  1. Regulacje wewnętrzne związane z podnoszeniem kwalifikacji.

 

 

  1. Specjalizacje.

Od 1 lutego 2010 roku pracownicy Uniwersytetu mają możliwość odbywania specjalizacji w trybie umowy cywilnoprawnej. Pracownik ubiegający się o odybywanie specjalizacji zobowiązany jest złożyć do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego pisemne podanie, zaakceptowane przez Kierownika jednostki. Po uzysakniu akceptacji Prorektora, pracownik otrzymuje oświadczenie pracodawcy o umożliwieniu odbywania specjalizacji w ww. trybie, które wraz z wnioskiem o rozpoczęcie specjalizacji składa do Wydziału Zdrowia LUW (daw. Zakład Doskonalenia Kadr Medycznych). Następnie, po zakwalifikowaniu się do odbycia specjalizacji, pracownik każdorazowo składa wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, do którego należy dołączyć zawiadomienie/zaproszenie na kurs/staż specjalizacyjny.

Pobierz wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020