Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Dziekan Wydziału Lekarskiego - logo
Ulica
W. Chodźki 19 (TBV)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
2dziek.lek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6300
Fax
+48 81448 6301
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Stanowisko
Profesor
E-mail
wojciech.zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4537

O Dziekanie

Urodził się 25 października 1961 roku w Lublinie w rodzinie lekarskiej. Jest absolwentem III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1980-1986 odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskując dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. Specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1989 roku, II stopnia w 1996 roku, a następnie specjalizację w zakresie nefrologii w 1999 roku. Specjalizację w zakresie Zdrowie Publiczne uzyskał w 2004 roku, w zakresie hipertensjologii w 2006 roku, a specjalizację z transplantologii klinicznej w 2011 roku.

 

W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2001 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2005 roku tytuł profesora nauk medycznych. Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w 2009 roku.


W 1986 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent-stażysta, a w 1987 roku w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do chwili obecnej w charakterze asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego.


W latach 1999-2003 Kierownik Ośrodka Dializoterapii SP ZOZ w Lubartowie.


Od 1 maja 2003 roku do chwili obecnej ordynator Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.


Od 1 lipca 2003 roku Kierownik Medyczny Stacji Gambro Health Care, potem Diaverum Polska w Lubartowie oraz Lublinie od 2005 roku.


W latach 2005-2012 prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie odpowiedzialny za szkolenie anglojęzyczne. W roku 2012 został wybrany na stanowisko dziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie.


W latach 1992-1994 dr med. Wojciech Załuska był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w Georg Haas Dialysezentrum Giessen, Niemcy – 18 miesięcy. W latach 1995-1996 przebywał na stypendium Albert Einstein College of Medicine w Oddziale Nefrologii i Nadciśnienia Beth Israel Medical Center w Nowym Jorku USA – 18 miesięcy. W 1998, 2001, 2002, 2005 oraz w 2007 roku pracował w Renal Research Institute, Nowy Jork, USA – jako profesor wizytujący.


Jest członkiem American Society of Nephrology oraz członkiem European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (członek zarządu głównego). Od 2006 roku jest również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2007 roku Członek Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020