Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro Karier

Biuro Karier - logo
Ulica
al. Racławickie 1
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
biurokarier@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5075
Fax
+48 81448 5071
Nr pokoju
13

Informacje ogólne

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości” (działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020), powstało Biuro Karier. Działa ono jako jednostka organizacyjna i podlega Działowi Jakości Kształcenia.


Głównym obszarem działania Biura Karier jest informacja i orientacja zawodowa na temat tendencji rynkowych w zawodach medycznych. Celem działań jest przede wszystkim uzyskanie informacji o obecnych wymaganiach i potrzebach potencjalnych pracodawców (także poprzez prowadzone badania) oraz przekazanie ich studentom i absolwentom naszej uczelni. Biuro zajmuje się rozwojem kariery studentów i absolwentów, nieodpłatnie świadczy pomoc przy wyborze drogi zawodowej, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi oferty pracy oraz informacje o pracodawcach i sytuacji na rynku pracy.

 

Odwiedź nas na Facebooku!

 

Oferty pracy

Informacje i ogłoszenia zamieszczane są w dobrej wierze.

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną ofert i komunikatów zamieszczonych na stronie.

 

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem: 9566

 

 
 
Pracodawców zainteresowanych publikacją ofert pracy za pośrednictwem Biura Karier UM zapraszamy do współpracy.
 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2017