Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji - logo
Ulica
ul. Głuska 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-439
Telefon
+48 81748 7307
Fax
+48 81745 4470

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl

Informacje ogólne

I Klinikę Psychiatrii tworzy multiprofesjonalny zespół zaangażowanych, kreatywnych i odpowiedzialnych psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, a także dietetyk i mechatronik.

 

Zespół pracowników I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

 

 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 32 łóżek szpitalnych. W skład I Kliniki wchodzą:

  1. Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (12 łóżek).
  2. Oddział Ogólnopsychiatryczny B – Leczenia Wczesnych Psychoz (10 łóżek).
  3. Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania (10 łóżek).

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2018