Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
zaklad.fizjoterapii@umlub.pl
Telefon
+48 81724 4309

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5153
Nr pokoju
6

Informacje ogólne

Zakład został powołany w 2014 roku decyzją Senatu Uczelni, z dnia 25.09. Jednostka prowadzi działalność dydaktyczno-naukową. Zatrudnione są w niej następujące osoby: p. o. kierownik – dr n. med. Alicja Wójcik Załuska oraz pracownicy – dr n. med. Małgorzata Drelich, dr n. med. Krzysztof Sokołowski, dr n. med. Beata Wójcik, mgr fizjoterapii: Katarzyna Todys, mgr Rafał Choina, mgr Jakub Łupina,mgr Michał Popajewski  referent Marzena Jaworska. Pracownicy Zakładu zajmują się prowadzeniem dydaktyki w zakresie: Fizykoterapii, Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narząd ruchu, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020