Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego - logo
Ulica
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
+48 81448 6830
Fax
+48 81448 6832

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
mariusz.goniewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6832

Działalność dydaktyczna

Jednostka prowadzi zajęcia z zakresu:

 1. Medycyny Katastrof dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego.
 2. Kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla studentów:
  1. II roku Farmacji,
  2. II roku Zdrowia Publicznego,
  3. I roku Fizjoterapii,
  4. Położnictwa,
  5. Medycyny Ratunkowej
  6. IV roku Farmacji i Analityki Medycznej.
 3. Pierwsza pomoc – kierunek ratownictwo medyczne.
 4. Pierwsza pomoc – kierunek lekarski (studenci anglojęzyczni).
 5. Ratownictwo specjalistyczne – kierunek ratownictwo medyczne.
 6. Ratownictwo zintegrowane – kierunek ratownictwo medyczne.
 7. Metodyka nauczania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – kierunek ratownictwo medyczne.
 8. Medyczne czynności ratunkowe – kierunek ratownictwa medycznego.
 9. Medyczne czynności ratunkowe/SOR – kierunek ratownictwo medycznego.
 10. Kwalifikowana pierwsza pomoc – kierunek ratownictwo medycznego.
 11. Wypadki i katastrofy – kierunek zdrowia publicznego, spec.BHP.
 12. Wypadki przy pracy i zarządzanie kryzysowe – kierunek zdrowie publiczne, spec. BHP.

Działalność naukowa

Tematy badawcze
W jednostce realizowane są następujące tematy badawcze:

 1. Opinie pacjentów na temat funkcjonowania SOR.
 2. Ocena funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego w systemie Ratownictwa medycznego.
 3. Zaburzenia psychosomatyczne u pacjentów po urazach komunikacyjnych.
 4. Analiza porównawcza struktury przyczyn, konsekwencji wypadków komunikacyjnych.
 5. Nauczanie pierwszej pomocy – opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Analiza czynności podjętych podczas zatrzymania krążenia przez zespoły ratownictwa medycznego w Lublinie.
 7. Wpływ konfliktów zbrojnych na kształtowanie się systemów ratownictwa medycznego na świecie.
 8. Złamania miednicy – zasady postępowania przedszpitalnego i szpitalnego.
 9. Wypadki drogowe wśród osób starszych.
 10. Wiedza na temat programu publicznego dostępu do defibrylacji i użytkowania AED.
 11. Przymus bezpośredni – nowe uprawnienia ratowników medycznych.

Działalność usługowa

Pracownia Ratownictwa Medycznego jest twórcą i organizatorem szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY I ROZPOZNANIA UZALEŻNIEŃ (PO KL Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).

Baza publikacji

 1. Injuries caused by sharp instruments among healthcare workers – international and Polish perspectives. Mariusz Goniewicz, Anna Włoszczak-Szubzda, Marcin Niemcewicz, Magdalena Witt, Anna Marciniak-Niemcewicz, Mirosław J. Jarosz. Ann. Agric. Environ. Med. 2012 vol. 19 nr 3, s. 523-527.
 2. Population biobanking in selected European countries and proposed model for a Polish national DNA bank. Jarosław Sak, Jakub Pawlikowski, Mariusz Goniewicz, Magdalena Witt. J. Appl. Genet. 2012 vol. 53 nr 2, s. 159-165, bibliogr. poz. 29.
 3. Current genetic methodologies in the identification of disaster victims and in forensic analysis. Ewa Ziętkiewicz, Magdalena Witt, Patrycja Daca, Jadwiga Żebracka-Gala, Mariusz Goniewicz, Barbara Jarząb, Michał Witt. J. Appl. Genet. 2012 vol. 53 nr 1, s. 41-46.
 4. Pattern of road traffic injuries in Lublin County, Poland. Mariusz Goniewicz, Adam Nogalski, M. Khayesi, B. Zuchora, Tomasz Lübek, K. Goniewicz, P. Miśkiewicz. Centr. Eur. J. Pub. Health 2012 vol. 20 nr 2, s. 116-120.
 5. Analiza przyczyn i następstw urazów u dzieci i młodzieży uprawiających wspinaczkę sportową. (Analysis of causes and consequences of injuries among children and youth in sport climbing.) Michał Ginszt, Mariusz Goniewicz, Apolinary Ginszt. Hygeia Public Health 2012 vol. 47 nr 1, s. 23-27.
 6. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w złamaniach osteoporotycznych. (Diagnostic and treatment in osteoporotic fractures.) Mariusz Goniewicz, Ewa Chemperek, Anna Włoszczak-Szubzda, Mariusz Jojczuk, Adam Nogalski. Lek. Wojsk. 2012 t. 90 nr 1, s. 98-103.
 7. Analiza sposobów zmniejszenia zagrożenia dzieci w ruchu drogowym w Polsce i na świecie. (Analysis of ways to reduce risk of children in road traffic in Poland and the world.) Mariusz Goniewicz, Magdalena Witt. Pediatr. Med. Rodz. 2011 vol. 7 nr 1, s. 72-77.
 8. Analiza przygotowania nauczycieli wychowania przedszkolnego do udzielania pierwszej pomocy. (An analysis of kindergarden teachers' preparation to provide first aid.) Jadwiga Woźniak, Grzegorz Nowicki, Mariusz Goniewicz, Katarzyna Zielonka, Marek Górecki, Alina Dzirba, Ewa Chemperek. Prz. Epidemiol. 2011 t. 65 nr 4, s. 663-667.
 9. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym w Polsce. Mariusz Goniewicz. Mag. Autostrady 2011 nr 4, s. 50-53.
 10. Funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego w sytuacji katastrofy na przykładzie SOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. (Functioning of the hospital emergency department during a disaster on the basis of the SOR Independent Public Clinical Hospital no. 1 in Lublin.) Mariusz Goniewicz, Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz, Marek Górecki, Grzegorz Nowicki, Beata Chilimoniuk, Anna Marciniak-Niemcewicz. Lek. Wojsk. 2010 t. 88 nr 3, s. 302-306.
 11. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – rozwiązania. Mariusz Goniewicz. Nauka Szkolnictwo Wyższe 2010 nr 1/2, s. 275-293.
 12. Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie. Mariusz Goniewicz, Krzysztof Goniewicz. Bezp. Pr. 2010 nr 9, s. 15-17.
 13. Postawy młodzieży lubelskich szkół średnich wobec problemu udzielania pierwszej pomocy. (Attitude of students of high schools in Lublin towards the problem of first aid.) Mariusz Goniewicz, Ewa Chemperek, Agnieszka Mikuła. Wiad. Lek. 2002 t. 55 supl. 1 cz. 2, s. 679-685.
 14. Teaching disaster medicine in Lublin. Mariusz Goniewicz, Agnieszka Mikuła, Maciej Latalski, Ewa Chemperek. Prehosp. Disast. Med. 2001 vol. 16 nr 2
 15. Zadania ochrony zdrowia w zabezpieczaniu zdarzeń masowych i sytuacji nadzwyczajnych. (Jobs of health care in mass accident and extraordinary situations.) Mariusz Goniewicz. Med. Intens. Rat. 2004 t. 7 nr 2, s. 101-108.
 16. Pierwsza pomoc: podręcznik dla studentów. Mariusz Goniewicz. Warszawa 2011, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 232.
 17. Medycyna katastrof: problemy organizacyjno-diagnostyczne. Mariusz Goniewicz (red.). Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, ss. 361.
 18. Ratownictwo medyczne - teraźniejszość i przyszłość. Mariusz Goniewicz, Grzegorz Nowicki (red.) Lublin 2012, Perfekta info, ss. 166.
 19. Alcohol abuse being the cause of medical emergency teams intervention. (Nadużycie alkoholu jako przyczyna interwencji zespołów ratownictwa medycznego.) [AUT.] EWA RUDNICKA-DROŻAK, ANNA AFTYKA. Zdr. Publ. 2011 t. 121 nr 3, s. 238-241, bibliogr. streszcz.
 20. Analysis of the causes of hospitalization in the Intensive Care Unit of the Regional Specialist Hospital in Lublin. (Analiza przyczyn hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.) [AUT.] EWA RUDNICKA-DROŻAK, BEATA RYBOJAD, IWONA JAWORSKA, RENATA KORECKA, ANNA AFTYKA. Zdr. Publ. 2010 t. 120 nr 1, s. 29-32, bibliogr. streszcz.
 21. Choking with foreign bodies – analysis of the problem of children living in the Lublin province. (Dławienie ciałami obcymi – analiza problemu wśród dzieci zamieszkałych na terenach województwa lubelskiego.) [AUT.] BEATA RYBOJAD, EWA RUDNICKA-DROŻAK. Zdr. Publ. 2012 t. 122 nr 4, s. 411-414, bibliogr. streszcz.
 22. Czynniki ryzyka nefropatii indukowanej kontrastem radiologicznym u pacjentów poddawanych zabiegom przeskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych. (Risk factor for contrast induced nephropathy in patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty.) [AUT.] ANNA JAROSZYŃSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JACEK BASZAK, EWA RUDNICKA-DROŻAK. Med. Og. Nauki Zdr. 2012 t. 18 nr 2, s. 101-105, bibliogr. poz. 21, sum.
 23. Depresja – jeden z wielkich problemów geriatrycznych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. (Depression – a 'giant' of geriatrics in the practice of primary health care physician.) [AUT.] EWA RUDNICKA-DROŻAK, BEATA RYBOJAD. Med. Og. 2010 t. 16 nr 2, s. 131-139, bibliogr. sum. rez.
 24. Esophageal foreign bodies in pediatric patients: a thirteen-year retrospective study. [AUT.] BEATA RYBOJAD, GRAŻYNA NIEDZIELSKA, ARTUR NIEDZIELSKI, EWA RUDNICKA-DROŻAK, PAWEŁ RYBOJAD. ScientificWorldJournal 2012 vol. 2012, ss. 6, bibliogr. poz. 26.
 25. Etyka resuscytacji. (The ethics of resuscitation.) [AUT.] EWA RUDNICKA-DROŻAK, ANNA AFTYKA. Anestezjol. Intens. Ter. 2011 t. 43 nr 3, s. 190-196, bibliogr. poz. 44, sum.
 26. Health as a value declared and realized by the citizens of Lublin Voivodeship. (Zdrowie jako wartość deklarowana i realizowana przez mieszkańców województwa lubelskiego.) [AUT.] EWA RUDNICKA-DROŻAK, WOJCIECH KRAWCZYK, MAGDALENA MŁYNARSKA, PATRYCJA MISZTAL. W: Selected medical problems of the 21st century man. Ed. by Maciej Juszczyk, Mariusz Wysokiński, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 83-97, bibliogr. poz. 25, streszcz.
 27. Health behavior of patients after myocardial infarction. [AUT.] JOLANTA SZYMAŃSKA, ELŻBIETA PIETRYKA-MICHAŁOWSKA, EWA RUDNICKA-DROŻAK, ANNA WALEWSKA. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci. 2012 vol. 25 nr 2, s. 138-142, bibliogr.
 28. Health education in the activities of women's organizations in Poland. (Edukacja zdrowotna w działalności organizacji kobiecych w Polsce.) [AUT.] EWA RUDNICKA-DROŻAK, WOJCIECH KRAWCZYK, MAGDALENA MŁYNARSKA, PATRYCJA MISZTAL. W: Selected medical problems of the 21st century man. Ed. by Maciej Juszczyk, Mariusz Wysokiński, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 99-111, bibliogr. streszcz.
 29. Edukacja dla bezpieczeństwa: podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Gdynia 2012, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ss. 223.
 30. Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Gdynia 2009, Wydaw. Pedag. OPERON, ss. 112.
 31. Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na co dzień. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. 2. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Gdynia 2009, Wydaw. Pedag. OPERON, ss. 87.
 32. Przysposobienie obronne. Cz. 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. , Gdynia 2006, Operon, ss. 168.
 33. Przysposobienie obronne. Cz. 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak-Kowal, Zbigniew Smutek. Gdynia 2006, Operon, ss. 206.
 34. Przysposobienie obronne: podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. Gdynia 2003, Operon, ss. 264.
 35. Przysposobienie obronne. Przewodnik dla nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych. Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. Rumia 2002, Wydaw. Pedag. Operon, ss. 127.
 36. Dwu lub trzyosobowe zespoły "P" w systemie PRM w Polsce. Mariusz Goniewicz, Daniel Sieniawski, Krzysztof Goniewicz. W: Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych : postępy metodologii badań. Red. nauk. Jerzy Konieczny, Poznań 2012, Garmond Oficyna Wydawnicza, s. 271-279.
 37. Traffic accidents among the elderly. Mariusz Goniewicz, Magdalena Witt, Patryk Rzońca. W: Working together in an ageing society: compiled and co-edited by: Peter Clarke, Mirosław J. Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda, Lublin 2012, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji ; Age UK Milton Keynes, s. 162-183.
 38. Rola ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych na przykładzie katastrof i wypadków masowych. Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz. W: Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. Pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Warszawa 2011, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, s. 303-314.
 39. Bacillus anthracis – jako najpopularniejsza bakteria w świecie na nowo przypominana przez terrorystów. (Bacillus anthracis – the most popular pathogen in the world, the bacteria comes back due to the terrorist acts.) Mariusz Goniewicz, Marcin Niemcewicz, Anna Marciniak-Niemcewicz, Witold Pawłowski. W: Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu. Pr. zbior. pod red. Hanny Karakuły, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 39-47.
 40. Organizacja akcji ratunkowej. Mariusz Goniewicz. W: Medycyna katastrof. Red.: Maciej Latalski, Gabriel Majewski, Lublin 2000, Akad. Med. w Lublinie, s. 27-120.
 41. Post-traumatic stress disorder in medical emergency teams. (Zespół stresu pourazowego w pracy zespołów ratownictwa medycznego.) Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz, Mariusz Goniewicz, Katarzyna Jurkowska, Adam Nogalski, Beata Chilimoniuk, Witold Pawłowski. W: Impact of a lifestyle on wellness and prosperity. Pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin 2009, NeuroCentrum, s. 253-264.
 42. Ratownik medyczny – kluczowy zawód systemu państwowe ratownictwo medyczne. Mariusz Goniewicz. W: Ratownictwo w Polsce: Lata 1990-2010. Red. nauk. Jerzy Konieczny, Poznań 2010, Garmond, s. 145-157.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2020