Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sam. Stanowisko ds. Realizacji i Programu Wieloletniego "Przebudowa i rozbudowa SPSK nr1 w Lublinie"

Imię i nazwisko
mgr inż. Jacek Kwieciński
Stanowisko
Samodzielny specjalista
E-mail
jacek.kwiecinski@umlub.pl
Telefon
+ 48 81 448 5105
Nr pokoju
08

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021