Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6700
Fax
+48 81448 6701

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Sylwia Mazurkiewicz
Stanowisko
Kierownik Dziekanatu
E-mail
sylwia.mazurkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6702

Informacje ogólne

 

Godziny dyżurów Dziekana i Prodziekanów

Dziekan prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska

Wtorek

9:00 – 11:00

Prodziekan dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota prof. nadzw. UM

Poniedziałek

12:00 – 14:00

Prodziekan dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus

Środa

10:00 – 12:00

Prodziekan Prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor

Czwartek

13:00 – 15:00

Kolegium Dziekańskie – poniedziałek 14:00

Dziekanat - Godziny przyjęć interesantów i studentów

Poniedziałek: nieczynny

Wtorek:  9:00 – 14:00

Środa: 9:00 – 14:00

Czwartek: 9:00 – 14:00

Piątek: 9:00 – 14:00

 

 

Sekretariat pok. 23

mgr Joanna Mantaj

tel.: +48 81448 6700
e-mail: joanna.mantaj@umlub.pl

 

KIERUNKI STUDIÓW

Pielęgniarstwo:

 

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 108

mgr inż. Agnieszka Jaślikowska

tel.: +48 81448 6706
e-mail: agnieszka.jaslikowska@umlub.pl

II STOPNIA

pok. 108

mgr inż. Magdalena Załoga

tel.: +48 81448 6706
e-mail: magdalena.zaloga@umlub.pl

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA

POMOSTOWE

pok. 19

lic. Bożena Brzozowska

tel.: +48 81448 6705

e-mail: bozena.brzozowska@umlub.pl

 

 

Położnictwo:

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 20

mgr Marta Zabielska-Smaga

tel.: +48 81448 6707

e-mail:  marta.zabielska@umlub.pl

II STOPNIA

STUDIA

NIESTACJONARNE

STUDIA POMOSTOWE

pok. 19

lic. Bożena Brzozowska

tel.: +48 81448 6705

e-mail: bozena.brzozowska@umlub.pl

 

 

Ratownictwo medyczne:

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 108

mgr inż. Katarzyna Skruszeniec

tel.: +48 81448 6703

e-mail: katarzyna.skruszeniec@umlub.pl

 

 

Fizjoterapia:

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 19

mgr Sylwia Gębal

tel.: +48 81448 6705

e-mail: sylwia.gebal@umlub.pl

II STOPNIA

lic. Bożena Brzozowska

tel.: +48 81448 6705

e-mail: bozena.brzozowska@umlub.pl

 

 

Zdrowie publiczne:

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 19

mgr Katarzyna Banach

tel.: +48 81448 6705

e-mail: katarzyna.banach@umlub.pl

II STOPNIA

 

 

Dietetyka:

STUDIA

STACJONARNE

I STOPNIA

pok. 108

mgr inż. Katarzyna Skruszeniec

tel.: +48 81448 6703

e-mail: katarzyna.skruszeniec@umlub.pl

II STOPNIA

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE I SPRAWY NAUKOWE:

STUDIA DOKTORANCKIE

 

więcej

pok. 106

mgr inż. Maryla Tębikowska

tel.: +48 81448 6714

e-mail: maryla.tebikowska@umlub.pl

SPRAWY NAUKOWE

 

więcej

mgr Marta Witek

tel.: +48 81448 6704

e-mail: marta.witek@umlub.pl

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia pok. 20

mgr Patrycja Ośródek

tel.: +48 81448 6709

e-mail: patrycja.osrodek@umlub.pl

Sprawy dotyczące praktyk studenckich

pok. 20

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: jolanta.moritz@umlub.pl

Administrator merytoryczny Wirtualnej Uczelni pok. 106

mgr inż. Maryla Tębikowska

tel.: +48 81448 6714

e-mail: maryla.tebikowska@umlub.pl

Redaktor Wydziałowy ESI

pok. 20

mgr Patrycja Ośródek

tel.: +48 81448 6709

e-mail: aktualizacje.wnoz@umlub.pl

Z-ca Redaktora Wydziałowego ESI

pok. 20

mgr Jolanta Moritz

tel.: +48 81448 6708

e-mail: aktualizacje.wnoz@umlub.pl

 

Projekt Erasmus+

 

 

Jakość Kształcenia

Zakresy obowiązków i kompetencji koordynatorów i opiekunów

Zakresy zadań Komisji WNoZ

Procedury

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNoZ

Raporty jakości kształcenia WNoZ

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2017