Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
zamowienia@umlub.pl
Nr pokoju
031

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr inż. Katarzyna Wójtowicz
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
katarzyna.wojtowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5272
Nr pokoju
031

Informacje ogólne

Dział Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie funkcjonującą w pionie Kanclerza.

 

Do zadań Działu należy, w szczególności:

  1. Proponowanie wyboru procedury i trybu postępowania dla zamówień publicznych realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).
  2. Przygotowywanie projektów pism, czy zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowych.
  3. We współpracy z komisją przetargową, prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych z zastosowaniem ustawy Pzp.
  4. Zabezpieczenie obsługi sekretarskiej oraz proceduralnej pracy komisji przetargowej.
  5. Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wymaganych ustawą Pzp ogłoszeń związanych z prowadzonymi przez Dział postępowaniami.
  6. Ogłaszanie wyników postępowania.
  7. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prowadzonych przez Dział spraw.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023