Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Psychologii Stosowanej

Zakład Psychologii Stosowanej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (DS 3)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
psychologia.stosowana@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6600
Fax
+48 81448 6601
Nr pokoju
113
Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
marzena.samardakiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6600
Nr pokoju
103

Informacje ogólne

Jednostka powstała na mocy uchwały J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w dniu 1 października 2011 roku pod nazwą Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego, na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, pod kierunkiem Prof. dr hab. n. o zdrowiu Marty Makary-Studzińskiej. W styczniu 2013 roku na mocy uchwały J.M. Rektora UM przekształcono Samodzielną Pracownię Zdrowia Psychicznego w Zakład Psychologii Stosowanej.

 

Od 20 lutego 2017 roku Jednostką kieruje dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, psycholog kliniczny II stopnia, psychonkolog dziecięcy, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów (PPGP) Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Aktualnie w Zakładzie zatrudnionych jest trzech asystentów, dodatkowo 4 osoby realizują studia doktoranckie.


Od 2011 roku funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Badań nad Jakością Życia, które skupia studentów kierunków: Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne, Dietetyka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego Wydziału Lekarskiego. Główny obszar zainteresowań koła skupia się wokół następujących zagadnień: psychologia w medycynie, zdrowie psychiczne i fizyczne w rozumieniu interdyscyplinarnym, profilaktyka i ochrona zdrowia, analiza szeroko pojętych uwarunkowań wybranych problemów społecznych, psychologiczne i prawne aspekty medycyny estetycznej, komunikacja interpersonalna w medycynie m.in. nawiązywanie kontaktu pracowników służby zdrowia z pacjentami z dysfunkcjami narządu słuchu, jakość życia osób przewlekle chorych somatycznie i zaburzonych psychicznie, zachowania zdrowotne wybranych grup społecznych np. studentów, psychoneuroendokrynoimmunologia, zdrowie kobiety w aspekcie psychologii prokreacji, ginekologii i położnictwa, psychologia różnic płciowych.

 

 

Organizacja sympozjum, konferencji naukowych:

 

 • 14.09.2012 – Międzynarodowe Sympozjum pt. „Zdrowie Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego”, organizatorzy: Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego UM, Katedra Pedagogiki Porównawczej KUL, Stowarzyszenie Współpraca Polska-Wschód.

 

 • 26.04.2012 – Spotkanie Studenckich Kół Naukowych. organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Badań nad Jakością Życia przy Samodzielnej Pracowni Zdrowia Psychicznego UM w Lublinie, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

 • 06.06.2013 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Akcja promująca zdrowie w środowisku akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Studenckie Koło Badań nad Jakością Życia UM w Lublinie.
   
 • 12.05.2014 – Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Styl życia młodych osób”, organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej UM w Lublinie, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie, Zakład Psychologii Społecznej UMCS w Lublinie, Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych UM w Poznaniu oraz Studenckie Koło Badań nad Jakością Życia UM w Lublinie.
   
 • 21.05.2015 – Ogólnopolska Konferencja „Styl życia”; organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej wraz ze studenckim Kołem Naukowym Badań Nad Jakością Życia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
 • 28.01.2016 – Ogólnopolska Konferencja „Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych”; organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej wraz ze studenckim Kołem Naukowym Badań Nad Jakością Życia.

 

 

Nagrody

 • M. Makara-Studzińska 25.07.2016 rok – medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • M. Makara-Studzińska 2010 rok – Nagroda Ministra Zdrowia

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2018