Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Sekcja Kolegiów Naukowych

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Bartłomiej Maślejak
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
bartlomiej.maslejak@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5042
Nr pokoju
209

Informacje ogólne

 

Sekcja Kolegiów Naukowych

ul. Chodźki 19, II piętro

Kierownik

pok. 209

Bartłomiej Maślejak

tel.: +48 81448 5042

e-mail: bartlomiej.maslejak@umlub.pl

Wydział Lekarski

doktoraty i profesury

pok. 209

 

Alicja Pietraś

tel.: +48 81448 5043

e-mail: alicja.pietras@umlub.pl

 

Wydział Lekarski

habilitacje

pok. 209

 

Małgorzata Opat

tel.: +48 81448 5043

e-mail: malgorzata.opat@umlub.pl

 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

doktoraty i profesury

pok. 209

 

Łukasz Turczyński

tel.: +48 81448 5040

e-mail: lukasz.turczynski@umlub.pl

 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

habilitacje

pok. 209

 

Agnieszka Wujec-Delega

tel.: +48 81448 5040

e-mail: agnieszkawujecdelega@umlub.pl

 

Wydział Farmaceutyczny

 

pok. 210

Anna Kopczacka

tel.: +48 81448 5044

e-mail: anna.kopczacka@umlub.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

pok. 210

Edyta Chudek

(w zastępstwie Pani Marty Witek)

tel.: +48 81448 5045

e-mail: edytachudek@umlub.pl

Rady Naukowe Kolegiów

 

pok. 210

Patrycja Ośródek

tel.: +48 81448 5045

e-mail: patrycja.osrodek@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021