Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Samodzielna Pracownia Stomatologii Zintegrowanej

Samodzielna Pracownia Stomatologii Zintegrowanej - logo
Ulica
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81 502 1770
Nr pokoju
1.21

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
malgorzata.klichowska-palonka@umlub.pl

Informacje ogólne

Samodzielna Pracownia Stomatologii Zintegrowanej została utworzona 1 września 2018 roku na mocy Zarządzenia Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2018 roku. Pierwszym kierownikiem wybranym w drodze postępowania konkursowego została dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka i pełni tę funkcję od 1 stycznia 2019 roku.

 

Zakres działalności i stan zatrudnienia
Pracownia prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. W Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej zatrudniony jest kierownik, 3 pracowników – na stanowisku asystenta, specjalistów z dziedziny protetyki i chirurgii stomatologicznej, 1 osoba na stanowisku technika i 1 osoba – zatrudniona jako pracownik na stanowisku technicznym w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej, która wykonuje swoje obowiązki  w czasie odpowiadającym 3/4 etatu.  Zajęcia kliniczne ze stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego na kierunku lekarsko-dentystycznymi odbywają się w Lublinie ul Chodźki 6.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021