Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatolog. i Szczękowo-Twarzowej

Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatolog. i Szczękowo-Twarzowej - logo
Ulica
ul. Karmelicka 7 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
rtg.stom@umlub.pl
Telefon
+48 81528 7972
+48 81528 7977
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Stanowisko
Profesor
E-mail
ingrid.rozylo-kalinowska@umlub.pl
Telefon
+48 81528 7970
Nr pokoju
143

Informacje ogólne

Szanowni Państwo - na czas obowiązywania zarządzena o pracy zdalnej pracowników administracyjnych prosimy o kontakt z zakładem pod numerem telefonu 515 803 414.

 


 

Początki Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sięgają roku 1975 i łączą się z powstaniem Instytutu Stomatologii. Pracownią od początku jej istnienia do października 2018 roku kierowała prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło. Od października 2018 kierownikiem zakładu jest prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska.

 

W pierwszych latach obecny zakład funkcjonował przy Katedrze Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej w Lublinie jako Pracownia Radiologii Stomatologicznej. Od 1976 roku obok wykonywania zdjęć rentgenowskich prowadzone były również zajęcia dydaktyczne ze studentami Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2000 roku w zakładzie prowadzone są również zajęcia w ramach diagnostyki medycznej z zakresu radiologii stomatologicznej dla słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. prof. St. Liebharta w Lublinie. Pierwsze lata funkcjonowania zakładu były czasem intensywnej pracy organizacyjnej zmierzającej do przystosowania pomieszczeń szpitalnych do wymogów związanej z ochroną radiologiczną. Zakład wyposażony został w aparaty do zdjęć zębowych i kostnych. Sprzęt ten przejęto z Wojewódzkiej Przychodni w Lublinie. W 1976 roku pracownia otrzymała z funduszu MZ i OS pantomograf Panelipse.

 

W 1985 roku nastąpiło odłączenie zakładu od katedry i utworzenie Samodzielnej Pracowni Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 1998-2000 Samodzielna Pracownia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej otrzymała grant KBN. W 1998 roku z wyżej wymienionego grantu KBN zakupiony został sprzęt do wykonywania zdjęć zębowych Prostyle Intra firmy Planmeca ze skanerem Digora umożliwiającym wykonywanie radiografii cyfrowej, a także aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych, transektalnych, stawów skroniow-żuchwowych Proscan firmy Planmeca. W 2004 roku dla potrzeb zakładu został zakupiony z funduszy KBN bardzo nowoczesny zestaw firmy Dürr Dental umożliwiający wykonywanie radiografii cyfrowej całej okolicy twarzo-czaszki. W 2012 roku wyposażenie Zakładu zostało wzbogacone o nowoczesny pantomograf cyfrowy Promax Planmeca, a od 2017 wykonywane są badania aparatem VistaVoxS firmy Dürr Dental. Zakład posiada także systemy radiografii i radiowizjografii cyfrowej wewnątrzustnej: VistaScan firmy Dürr Dental, RVG CareStream firmy Kodak i Sopix 2 firmy Acteon. Od końca 2016 roku w strukturach Pracowni Diagnostyki Obrazowej SCK UM w Lublinie znajduje się pracownia, w budynku przy ul. Lubartowskiej 58, wyposażona w aparat pantomograficzny Orthophos firmy Sirona i aparat rtg Heliodent Plus firmy Sirona.

 

W listopadzie 2012 roku ze struktur Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została wyodrębniona Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jednostka została powołana w celu zagwarantowania wysokiej jakości nauczania w zakresie podstaw metod obrazowania diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań części twarzowej czaszki, zarówno dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, jak i dla kierunku elektroradiologia i higiena stomatologiczna. Jednostka ściśle współpracowała z Zakładem Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w zakresie badań naukowych i działań organizacyjnych. W jednostce wykonywane były unikatowe badania ultrasonograficzne części twarzowej czaszki, w tym specjalistyczną głowicą wewnątrzustną oraz głowicą do biometrii przyzębia brzeżnego. Kierownikiem Jednostki była prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska.

 

Dnia 19 grudnia 2018 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uchwałą Nr CCXXVII/2018 podjął decyzję o włączeniu Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej do Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej w Lublinie.

 

Do chwili obecnej rozprawy doktorskie pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyny Różyło i prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej przygotowały i obroniły 24 osoby. Dalszych 6 przewodów doktorskich jest w toku.

Brak podręczników do nauki radiologii stomatologicznej i szczękowo twarzowej wymusił tłumaczenie z języka angielskiego przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską i prof. T. Katarzynę Różyło podręczników: Erica Whaitesa „Essentials of Dental Radiography and Radiology” (tytuł polski „Podstawy Radiodiagnostyki Stomatologicznej”) wydanego przez Wydawnictwo Sanmedica w Warszawie w 1994 roku; J.Corne, M.Carroll, I.Brown, D.Delany, „Chest X-Ray. Made Easy”, wyd. Churchill Livingstone, London 1997 (tytuł polski: „Zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej”) Wydawnictwo CZELEJ, Lublin, 2000; R.D. Halpert, P.J. Feczko pt: „Gastrointestinal Radiology”, wyd. Mosby. St. Louis 1999 (tytuł polski: „Radiologia przewodu pokarmowego”) Wydawnictwo CZELEJ, Lublin, 2000; Stuart C. White, Michael J. Pharoah „Radiologia stomatologiczna” Wydawnictwo CZELEJ 2003; Thomas J. Vogl, Jorn Balzer Jorn Balzer, Martin Mack Martin Mack, Wolfgang Steger Wolfgang Steger „Radiodiagnostyka głowy i szyi” Wydawnictwo CZELEJ 2003, które umożliwiły studentom naukę przedmiotu na poziomie światowym.

 

Idąc za potrzebą środowiska polskiego opracowano podręczniki z uwzględnieniem realiów naszego kraju, co było dużym osiągnięciem pracowników Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Jako pierwszy został wydany podręcznik „Radiologia stomatologiczna” autorów: prof. dr hab. n. med. T. Katarzyny Różyło i prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło- Kalinowskiej. Podręcznik ten został opublikowany przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL w 2007 roku. W 2011 roku nakładem Wydawnictwa Czelej w Lublinie został opublikowany podręcznik tych samych autorów „Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej”, w 2012 roku podręcznik „Współczesna radiologia stomatologiczna” (wydanie II zostało opublikowane w 2015 roku), a w 2016 roku „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej”. Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska przygotowała również podręcznik „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów - zalecenia i przypadki kliniczne” wydany w 2017 roku w Krakowie. Podręczniki te służą do nauki radiologii stomatologicznej studentom, a także lekarzom specjalizującym się w różnych dziedzinach stomatologii i radiologii z całego kraju. Za podręcznik „Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej" Autorki otrzymały Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia. W 2018 roku nakładem wydawnictwa Springer ukazał się podręcznik „Imaging of the Temporomandibular Joint”, którego współredaktorem i współautorem jest Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020