Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Nauk Medycznych

Wydział Nauk Medycznych - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.wnm@umlub.pl

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
Stanowisko
Profesor
E-mail
jarogniew.luszczki@umlub.pl

Wydziałowy Zespół ds. Programów Studiów

Skład Zespołu

1. Prof. dr hab. Adam Nogalski - przewodniczący

2. Dr hab. Ewa Humeniuk

3. Dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni

4. Dr Katarzyna Naylor

5. Dr Patrycja Okońska

6. Aleksandra Węgorzewska – studentka

7. Eryk Wajdzik – student

Małgorzata Goś – CEM

p. Alicja Ciechan – interesariusz zewnętrzny

p. Katarzyna Wrońska - interesariusz zewnętrzny

dr hab. Mariola Drozd, prof. uczelni – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

 

Planowane terminy posiedzeń w roku akademickim 2022/2023

08.09.2022, 22.09.2022, 20.10.2022, 24.11.2022, 15.12.2022, 19.01.2023, 23.02.2023, 23.03.2023, 20.04.2023, 25.05.2023, 22.06.2023, 20.07.2023, 24.08.2023

 

Formularz zgłoszenia osiągnięcia dydaktycznego

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023