Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pracownia - Ogród Roślin Leczniczych

Pracownia - Ogród Roślin Leczniczych - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093

Kierownik

Imię i nazwisko
dr n. farm. Elwira Sieniawska
Stanowisko
Adiunkt
E-mail
elwira.sieniawska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7084
Nr pokoju
212

Informacje ogólne

Pracownia – Ogród Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzi uprawę trudnodostępnych roślin przeznaczonych do celów dydaktycznych w procesie kształcenia studentów farmacji, kosmetologii i dietetyki oraz roślin przeznaczone do celów badawczych, zapewniając zaplecze substancji roślinnych aklimatyzowanych, a rosnących endemicznie w różnych częściach świata. W ramach działalności Pracowni – Ogrodu prowadzona jest także wymiana nasion z innymi ogrodami botanicznymi z całego świata.

 

Pracownia – Ogród Roślin Leczniczych
Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik

Dr n. farm. Elwira Sieniawska - Adiunkt

 

mgr Magdalena Maciejewska-Turska - Specjalista naukowo-techniczny

 

Monika Białecka - Ogrodnik

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021