Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym - logo
Ulica
ul. W. Chodźki 19 (TBV)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
2dziek.lek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6300
Fax
+48 81448 6301

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Stanowisko
Profesor zwyczajny
E-mail
wojciech.zaluska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6300

O Studiach

Podstawowym celem realizowanego na Wydziale programu jest kształcenie studentów w zakresie medycyny i biomedycyny. Nauczanie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych według planów i programów ustalonych oraz zatwierdzonych przez Radę Wydziału. Cykl nauczania, którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu lekarza i tytułu licencjata, trwa odpowiednio sześć i trzy lata oraz zapewnia przygotowanie absolwentów do wykonywania samodzielnej pracy zawodowej oraz działalności naukowo-badawczej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia medyczne w języku angielskim od 1995 roku. Pierwsi studenci przybyli do nas z USA i rozpoczęli studia w programie 6-letnim zaawansowanym dla kandydatów, którzy ukończyli 3-letnie studia przedmedyczne. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie 6-letniego programu dla kandydatów z USA i Kanady, dostosowanego do amerykańskiego systemu nauczania, ale spełniającego krajowe i unijne wymagania. W 2005 roku do grup amerykańskich dołączyli studenci z krajów europejskich, głównie skandynawskich, których program jest dokładną kopią programu polskiego. Od 2008 roku w naszej uczelni studiują także studenci z krajów azjatyckich (głównie Tajwanu), a od roku 2010 – z Arabii Saudyjskiej. W roku 2008 został utworzony program lekarsko-dentystyczny. Studenci tego programu uzyskali pierwsze dyplomy lekarza dentysty w czerwcu 2013 roku. Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie prowadzi bezpośredniej rekrutacji kandydatów-cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim. Cztery firmy rekrutacyjne – dwie z USA, jedna z Tajwanu i jedna z Norwegii zajmują się pozyskiwaniem kandydatów i ich wstępną weryfikacją. Następnie dokumenty są przekazywane do Biura Obsługi Studentów Anglojęzycznych naszej uczelni, w celu przeprowadzenia ostatecznej weryfikacji oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Oferta naszej uczelni umożliwia kandydatom odbycie kursów przygotowawczych poprzedzających rozpoczęcie studiów. 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019