Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego - logo
Ulica
ul. Karmelicka 7 (Uniwersytckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
sekretariat.ped@am.lublin.pl
Telefon
+48 81448 7785

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Stanowisko
Profesor
E-mail
maria.mielnik-blaszczak@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie powstał na mocy Zarządzenia Rektora AM z dnia 15 grudnia 1981 roku, z mocą wykonawczą 30 listopada 1981 roku. W 1993 roku Zakład został podniesiony do rangi Katedry.


Obecnie Katedra i Zakład mieści się przy ul. Karmelickiej 7. Posiada 3 sale kliniczne w pełni wyposażone w sprzęt stomatologiczny.


35 pracowników uzyskało stopień doktora nauk medycznych, 2 – doktora habilitowanego nauk medycznych. W chwili obecnej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego zatrudnionych jest 9 adiunktów i 6 asystentów oraz 4 lekarzy na etacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego; 16 pracowników posiada stopnie naukowe doktora nauk medycznych, w tym dwie doktora habilitowanego, 1 osoba posiada tytuł profesora zwyczajnego.

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020