Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - logo
Ulica
ul. al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
cwbk@umlub.pl
Telefon
+48814485170, +48814485172
Nr pokoju
209, 210

Dyrektor

Imię i nazwisko
lek. wet. Paweł Pinkosz
Stanowisko
Dyrektor
E-mail
pawel.pinkosz@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 5370
Nr pokoju
222

Informacje ogólne

Strona CWBK: cwbk.umlub.pl

 


 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostało utworzone w celu kompleksowego i systemowego wsparcia w modelu usług wspólnych realizacji badań klinicznych, zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

 

Obszar działalności  Centrum Wsparcia Badań Klinicznych obejmuje:

 

  • planowanie, organizacja, uruchamianie i wsparcie w realizacji badań klinicznych,
  • aktywne poszukiwanie sponsorów/partnerów badań klinicznych,
  • przeprowadzanie wstępnego procesu wykonalności badania (feasibility study),
  • standaryzowanie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych,
  • wprowadzanie systemów jakościowych i innych systemów wspierających,
  • zarządzanie, rozliczanie, nadzór i koordynacja badań klinicznych

 

Projekt  pn.:  Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych

                                                                                                                          

Data podpisania umowy z ABM: 25.06.2021

Okres realizacji Projektu: 01.08.2021 - 31.07.2026

Całkowity koszt Projektu: 9.493.141,65 zł

Wartość dofinansowania: 9.493.141,65 zł

 


 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podlega Prorektorowi ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych Panu Prof. dr hab. n.med. Krzysztofowi Giannopoulosowi.

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 roku na Uniwersytecie w Ulm (Niemcy), a 2006 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, tytuł doktora habilitowanego – w roku 2009, tytuł profesora – w roku 2013.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii  Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej.

 

W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera. Jego dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Indeks Hirscha całości dorobku naukowego wynosi 23.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, reprezentantem Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, członkiem zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2019 roku otrzymał „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” za wybitne osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia oraz został zaliczony do grona 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie w Polsce. W ostatnim roku akademickim pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

BIURO PROREKTORA

prorektorsdibk@umlub.pl

81 448 53 70

 
DYREKTOR CWBK: Paweł Pinkosz

cwbk@umlub.pl  

pawelpinkosz@umlub.pl

81 448 51 73

 


 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CWBK:

 

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2022