Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
bartlomiej.drop@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6732
Nr pokoju
41

Informacje ogólne

Centrum Kształcenia Podyplomowego - strona www

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego zostało powołane z inicjatywy ówczesnego Rektora Akademii Medycznej prof. dr hab. n.med. Macieja Latalskiego oraz dr n. med. Marianny Charzyńskiej-Guli pierwszego kierownika Ośrodka w marcu 2003 roku. Początkowo pracowały w nim dr Marianna Charzyńska-Gula oraz mgr inż. Anna Wasilewska prowadząc specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Obecnie w Centrum Kształcenia Podyplomowego, w które przekształcił się Centrum, przygotowujemy i realizujemy szkolenia dla szeroko rozumianej kadry medycznej począwszy od specjalizacji, kursów do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacji i kursów dla pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, kursów dla lekarzy stażystów, studentów i szkolenia medyczne dla różnych grup osób aż do studiów podyplomowych.

Mieścimy się w budynku Collegium Academicum przy ul. dr Witolda Chodźki 7
 

Misja
Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników kadry medycznej na różnych etapach rozwoju zawodowego oraz rozwijanie świadomości, wiedzy i szerzenia edukacji prozdrowotnej wśród społeczeństwa.

Centrum Kształcenia Podyplomowego jest jednostką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmującą się zarówno szkoleniami szeroko rozumianej kadry medycznej jak i szkoleniami dla sektora prywatnego i publicznego. Posiadamy wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, dzięki czemu na bieżąco podnosimy jakość świadczonych usług.

Aktualnie szkolimy:

 • ok. 2500 osób na specjalizacjach,
 • ok. 200 osób na studiach podyplomowych,
 • ok. 10 000 osób na szkoleniu ciągłym dla farmaceutów,
 • ok. 2500 osób na innych kursach.

 

Współpracujemy m.in. z:

 • placówkami opieki zdrowotnej w tym ze szpitalami, klinikami, pogotowiem ratunkowym, przychodniami,
 • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
 • Izbami Lekarskimi,
 • Izbami Farmaceutycznymi,
 • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
 • Ministerstwem Zdrowia,
 • Lubelskim Urzędem Wojewódzkim,
 • szkołami,
 • uczelniami,
 • firmami farmaceutycznymi.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023