Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Lekarski

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Zdjęcie prof. dr hab. Haliny Lach prof. dr hab. n. med. Halina Lach

Prodziekani Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Agata Filip

prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska

dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, prof. Uczelni

prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. Uczelni

dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

dr hab. n. med. Paweł Miotła, prof. Uczelni

dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

dr n. med. Marek Majewski

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2021