Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kanclerz i Zastępcy

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

mgr Ewa Abramek

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

mgr Małgorzata Łobodzińska

 

Kwestor - Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

mgr Teresa Tyzo

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2017