Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wsparcie NFOŚiGW

Termomodernizacja budynków Collegium Novum i Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

„Termomodernizacja budynków Collegium Novum i Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” to przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji, część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji nr 399/2011/Wn-03/OA-TR-ZI/D z dnia 5 września 2011 roku.

 

Przedmiot projektu obejmuje termomodernizację dwóch budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, tj. Collegium Novum usytuowanego przy ul. Al. Racławickie 1 oraz Collegium Medicum przy ul. Radziwiłłowskiej 11.

Wymienione budynki zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta Lublina, w zabytkowej jego części i wpisane do Rejestru Zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/847 (Collegium Novum) i A/153 (Collegium Medicum).

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. docieplenie stropów ostatnich kondygnacji i wszystkich ścian zewnętrznych, założenie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody, uruchomienie układu solarnego i nowej kotłowni gazowo-olejowej, a także wymianę okien i drzwi wejściowych do budynków.

 

Celem realizacji działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury administracyjno-biurowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która poprzez oszczędność energii i możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci układu solarnego współpracującego z instalacją wody ciepłej będzie miała pozytywny wpływ na środowisko.

 

Realizację przedsięwzięcia podzielono na dwie fazy: przygotowawczą dotyczącą opracowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń oraz realizacyjną dotyczącą realizacji inwestycji poprzez zakup urządzeń i materiałów, ich montaż i uruchomienie, wykonanie niezbędnych prac budowlanych i montażowych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 10 159 510 zł
Kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 2 947 281 zł

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2020