Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej

Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

tel.:+48 81 532 7717

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

  1. Prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
  2. Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
  3. Dr hab. n. med. Anna Steć
  4. Dr n. med. Kamil Janeczek
  5. Pracownik administracyjny – Olga Marcinko
  6. Interesariusz zewnętrzny - Lek. Dawid Worku Klinika Endokrynologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny NR 4 w Lublinie
  7. Student – Danuta Krasowska

 

Planowane terminy spotkań:

 

  Rok

2021

2022

Miesiąc

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Czerwiec

    Dzień

 

21

 

26

 

30

 

-

 

25

 

-

 

29

 

26

 

24

 

21

 

Zespoły