Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów

Przewodniczący

Dr hab. n. med. Paweł Miotła, prof. ucz. 

tel. +48 81724 4268

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

 

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek
 2. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
 3. Dr n. med. Justyna Niedźwiadek
 4. Dr hab. n. med. Monika Lejman, prof. ucz.
 5. Dr n. med. Mariusz Piotrowski
 6. Dr n. med. Joanna Malicka
 7. Dr n. med. Jacek Karski
 8. Dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj
 9. Dr n. med. Jacek Postępski
 10. dr n. med. Małgorzata Kozioł
 11. Interesariusz zewnętrzny - Łukasz Gołąbek Dyrektor ds. komercjalizacji Centrum Badawczo-Rozwojowe NETRIX S.A. w Lublinie
 12. Interesariusz zewnętrzny – dr n. med. Monika Bojarska- Łoś Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - Pododdział Onkologiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 13. Pracownik administracyjny - Dr n. rolniczych Justyna Zuzańska
 14. Pracownik administracyjny - Mgr Agnieszka Pytel
 15. Student – kierunek lekarski Daria Żuraw

 

Planowane terminy spotkań:

 

  Rok

 

                          2022

 

                                        2023

Miesiąc

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

Czerwiec

    Dzień

 

21

 

19

 

23

 

14

 

11

 

8

 

22

 

19

 

17

 

14

 

Zespoły